Title: Audial and Visual Presence
Location: Inter Arts Center
Year: 2021
Medium: Performance
Dimensions: The participant decides ( 2- 45 min)

En deltagare sitter på en stol med ryggen vänd ut mot rummet och en annan dröjer bakom. Situationen kan fritt utforskas inom givna begränsningar. Stycket visades under tre dagar och var synligt för en större publik genom en glasvägg.


➞ Video IAC 2021